1997

Střední umělecká škola řemesel, obor fotografie

2002-2007

Profesionální fotostudio Miroslav Myška, Brno

2002

Institut tvůrčí fotografie v Opavě.

od 2007

Moravská galerie v Brně, fotografka