2002

Institut tvůrčí fotografie v Opavě.

 

Ve studiu jsem pokračovala na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, zakončila jsem titulem BcA.