1997

Střední umělecká škola řemesel, obor fotografie

Vystudovala jsem Střední uměleckou školu řemesel v Brně, obor fotografie, pod vedením profesora Víška.